Danh mục

Quảng cáo

FaceBook

Thống Kê

Tượng Ngài Sivali

Mô tả : Thần tài lộc Tượng sivali sẽ đem lại may mắn tài lộc, có sức khoẻ tốt, tật bịnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, hanh thông mọi sự.

Thông tin chi tiết của sản phẩm

Khác với tâm linh của người Việt- thường tương tự như Trung Hoa. Tượng sivali là vị thần tài lộc được thờ phụng phổ biến của người Miến Điện, Thái Lan, Silanka... và một số nước khác có phật giáo Bắc Tông. Sivali là một vị thánh tăng có thật từ thời Đức Phật và mọi người biết rõ con đường lành để có thứ tài vật mà mình mong muốn là theo cái lý nhân quả.  Tuong sivali là một vị thánh tăng có thật từ thời Đức Phật. Đi đâu cũng thấy người Miến, Thái thắp hương khấn vái với ngài Sivali - ông thần tài lộc của họ và cho họ có niềm tin vào luật nhân quả.

- Đi đâu cũng thấy người Miến, Thái thường thắp hương khấn vái với ngài Sivali - ông thần tài lộc của họ và cho họ có niềm tin vào luật nhân quả.

- Có rất nhiều hình tượng Sivali được thể hiện qua các tranh ảnh, tượng thờ, các trang sức đá quý... và làm hẳn một khu vực - nhà để thờ riêng, thường là trong khuôn viên Chùa hoặc nơi thờ tự của gia đình. Họ thần tượng ngài lên tới mức cao nhất với mong muốn được giàu có thịnh vượng.
Xem thêm: http://tuongphatadi.com/san-pham/tuong-sivali-208.html

Các sản phẩm cùng loại khác

Tượng Sivali

Vui lòng gọi...

Tượng Sivali
Tượng Sivali

Tượng Sivali

Vui lòng gọi...

Tượng Sivali
Tượng Sivali

Tượng Sivali

Vui lòng gọi...

Tượng Sivali
Tượng Sivali

Tượng Sivali

Vui lòng gọi...

Tượng Sivali
Tượng Sivali